Připojení v Česku

Seznam poskytovatelů v městě Láb

Data Online, s.r.o.

Spoločnosť Data Online, je lokálnym poskytovateľom Internetových služieb v obciach Zohor, Láb a Vysoká pri Morave. S poskytovaním služieb (ešte pod starým názvom ZohorOnline) začala ako jedna z prvých koncom roka 2003. V roku 2006 prebehla kompletná reštrukturalizácia a výhradným vlastníkom siete ZohorOnline sa stala práve naša spoločnosť, ktorá si vzala za cieľ od základu prebudovať celú sieť. Počas rokov 2006 až 2007 bola úplne vymenená celá infraštruktúra siete a základom sa stala nová optická dátová sieť v každej obci. Sme jediný poskytovateľ, ktorý v obciach má vybudovanú vlastnú optickú sieť. Výsledkom je jedno z najrýchlejších možných Internetových pripojení v daných obciach v rámci nami ponúkaných internetových programov. Optická sieť nám dáva výhodu v možnosti poskytovania synchrónnych dátových pripojení kde ako jediný sme schopný neznižovať rýchlosť prijímania i posielania dát, poskytovať vysoko rýchlostné interné zdieľanie dát (nezávisle od rýchlosti zvoleného programu - limitom je len voľná kapacita prenosovej rýchlosti internej optickej siete) a mnoho ďalších doplnkových služieb, ktoré ťažia z výhod vlastnej optickej siete.

6 z 10 parametrů kvality
Slovanet

Spoločnosť Slovanet je jedným z najväčších alternatívnych telekomunikačných operátorov na Slovensku. Poskytuje rozsiahle spektrum telekomunikačných služieb a kompletných riešení vďaka ktorým aktívne pôsobí v rôznych segmentoch zákazníkov - od domácností a menších firiem, až po veľké korporácie. Ponúka komplexné riešenia internetovej komunikácie, dátových služieb, telefonovania a zábavy. Desiatky významných klientov využívajú bezpečné a stabilné dátové prepojenie pobočiek prostredníctvom virtuálnych privátnych sietí Slovanetu. Slovanet zabezpečuje aj služby a konzultácie v oblasti bezpečnosti sietí, IT, projektov a budovania LAN aj WAN sietí. Zároveň dodáva príslušný hardvér a softvér, poskytuje servisné služby, poradenstvo a školenia na všetky dodané riešenia.

7 z 10 parametrů kvality Prověřený poskytovatel