pripojenie v Čechách

Poskytovatelia v meste: Adamovské Kochanovce

9 z 10 parametrů kvality
6 z 10 parametrů kvality
cns, s.r.o.

cns s.r.o. je dynamicky a vysoko flexibilne sa rozvíjajúcou spoločnosťou v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb. Zameriava sa najmä na poskytovanie pripojenia do siete internet domácnostiam, podnikateľom a organizáciám. Dôraz kladie p...

9 z 10 parametrů kvality Prověřený poskytovatel