pripojenie v Čechách

Poskytovatelia v meste: Bartošovce

7 z 10 parametrů kvality
Proxis, spol s.r.o.

Spoločnosť Proxis, spol. s r.o. je popredným a najstarším poskytovateľom internetových služieb v regióne. Ako jediní v Bardejove máme vybudovanú metropolitnú optickú sieť. V lokalitách, kde nie je dostupná optická sieť, ponúkame kvalitný typ pripo...

10 z 10 parametrů kvality